หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
กำลังออนไลน์33คน
ผู้ชมวันนี้129คน
ผู้ชมเมื่อวาน224คน
ผู้ชมเดือนนี้4672คน
ผู้ชมเดือนก่อน5169คน
ผู้ชมทั้งสิ้น20318คน
 
คณะผู้บริหาร
นายน้อย วงศ์วิทยานันท์
นายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
นางสาวแสงแข ทวีแสง
รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
นายเด่น ชูโตศรี
รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
นายจีรวัฒน์ ศรียันต์
รองนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
  
นายทวีวัฒน์ วงศ์วิทยานันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
  
นายอัษฎาวุธ คระสูงเนิน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
นายวิภาส ตรีประทีป
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปางมะค่า