หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์63คน
ผู้ชมวันนี้213คน
ผู้ชมเมื่อวาน151คน
ผู้ชมเดือนนี้2235คน
ผู้ชมเดือนก่อน3579คน
ผู้ชมทั้งสิ้น44376คน
 
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
นางวิชดา สังเกตุ
นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า
นายดุสิต ชูโตศรี
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า
ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ขันติวงค์
ผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า
นางสาวพรลภัส พูลสมบัติ
ผู้ัช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปางมะค่า
นางสาวชนิชา รัชตวรโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนังงานธุการ