หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์65คน
ผู้ชมวันนี้141คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2192คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28797คน
 
สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ขันติวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิณิตา ชมภูเทพา
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายอิทธิพนธ์ กิจโรจอนันต์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายชัยเนตร เนื่องดัด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายวิสูตร พ่วงมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายนิรันดร์ ผิวขม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไกรรุ่ง คูสูงเนิน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์