หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
กำลังออนไลน์32คน
ผู้ชมวันนี้128คน
ผู้ชมเมื่อวาน224คน
ผู้ชมเดือนนี้4671คน
ผู้ชมเดือนก่อน5169คน
ผู้ชมทั้งสิ้น20317คน
 
สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ขันติวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายนิติกร กิตินาม
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาววิณิตา ชมภูเทพา
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายชัยเนตร เนื่องดัด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายวิสูตร พ่วงมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายนิรันดร์ ผิวขม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณรงค์ บุญอินทร์
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)
นายไกรรุ่ง คูสูงเนิน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์
นายเกียรติศักดิ์ คล้ายกระจ่าง
พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)