หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์11คน
ผู้ชมวันนี้146คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4124คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86669คน
 
สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
ว่าที่ร้อยตรีภาคิน ขันติวงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาววิณิตา ชมภูเทพา
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายชัยเนตร เนื่องดัด
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นายวิสูตร พ่วงมี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นายนิรันดร์ ผิวขม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายไกรรุ่ง คูสูงเนิน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์
นางสาวชนิชา รัชตวรโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจตุพร ด้วงอ่ำ
พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์กู้ชีพ)
นายสมหมาย พรมพิทักษ์
พนักงานขับรถยนต์ (รถยนต์กู้ชีพ)
นายโยธิน มะลิวัลย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย