หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้151คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4129คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86674คน
 
กองช่าง
นายสุนทร คงสม
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
นายพยนต์ ดาดก
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวัชรากรณ์ วิเศษแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นางสาวจิราภรณ์ อำพันทอง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพัสราภรณ์ รักงาม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายสุวิทย์ ศรีภูงา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายวัชระ การสำเนียง
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
นายอำนวย ศรีคชไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเทียนชัย จันทฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายวสันต์ มาลัยมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายนพรัตน์ โทสูงเนิน
คนงานทั่วไป
นายวรรณชัย จันอุทะ
คนงานทั่วไป
นายธนากร เวชสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายสัมพันธ์ พานทอง
คนงานทั่วไป
นายทองไหล ศรีสร้อย
คนงานทั่วไป
นายวิศรุต เจริญรส
คนงานทั่วไป
นายวสรรณ สร้อยนอก
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวิชิต อาจหาญ
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพิทักษ์ ศรีคชไกร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพิษณุ ศรีคชไกร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายเขมรินทร์ โพธิ์ไข
คนงานทั่วไป
นายณัฐพล นอห้วยแก้ว
คนงานทั่วไป