หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์70คน
ผู้ชมวันนี้152คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2203คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28808คน
 
กองช่าง
นายสุนทร คงสม
นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง
นายพยนต์ ดาดก
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายวัชรากรณ์ วิเศษแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสุวิทย์ ศรีภูงา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายอำนวย ศรีคชไกร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวพิมลพรรณ โนวะ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปิยะ โสมทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเทียนชัย จันทฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวสันต์ มาลัยมาตร
พนักงานขับรถยนต์
นายนพรัตน์ โทสูงเนิน
คนงานทั่วไป
นายวรรณชัย จันอุทะ
คนงานทั่วไป
นายดำรงค์ศักดิ์ จินดา
คนงานทั่วไป
นายธนากร เวชสุวรรณ
คนงานทั่วไป
นายสัมพันธ์ พานทอง
คนงานทั่วไป
นายทองไหล ศรีสร้อย
คนงานทั่วไป
นายบุญยัง คำลีมา
คนงานทั่วไป