หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์61คน
ผู้ชมวันนี้136คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2187คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28792คน
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางปริญญา สรรพวิทยา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวบำรุง ก้อนจันทร์เทศ
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางเครือวัลย์ วัดน้อย
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางสาวกาญจนา นามมนตรี
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางสาวนิตยา วิชาราช
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางสุกานดา ขันติวงค์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางทัศนีย์ บัวรอด
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางโสพิศ หนูประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางเตือนจิต โชคอำนวย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นายดรันชรัม จันทร์รักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางขวัญเรือน ศีลธรรม
คนงานทั่วไป (แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)