หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้181คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4159คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น86704คน
 
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางปริญญา สรรพวิทยา
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นางสาวบำรุง ก้อนจันทร์เทศ
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางเครือวัลย์ วัดน้อย
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางสาวกาญจนา นามมนตรี
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางสาวนิตยา วิชาราช
ครูดูแลเด็ก ครู ค.ศ.1
นางสุกานดา ขันติวงค์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางทัศนีย์ บัวรอด
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางโสพิศ หนูประสิทธิ์
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นางเตือนจิต โชคอำนวย
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย
นายดรันชรัม จันทร์รักษ์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางขวัญเรือน ศีลธรรม
คนงานทั่วไป (แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)