หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์390คน
ผู้ชมวันนี้650คน
ผู้ชมเมื่อวาน120คน
ผู้ชมเดือนนี้4628คน
ผู้ชมเดือนก่อน3839คน
ผู้ชมทั้งสิ้น87173คน
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวยุเรศ บุญญาชัย
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
นางสาวชนัดดา ปัทมาลี
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายตรีภพ ฐาปนพัฒนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวนันทกานต์ พัดเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นายชุมพร บูชาบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายนิตย์ สังวาลปล้อง
พนักงานขับรถยนต์
นายประสิทธิ์ ศรีทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์
นายไชยา รุ่งเรือง
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมศักดิ์ สนัยยัง
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายชงค์ ประดับบุญ
พนักงานจัดเก็บขยะ