หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player
 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 • สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 • รายงานการประชุม
 • การจัดทำแผนที่ภาษี
 • รายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษี
 • จำนวนประชากร
 • คณะผู้บริหาร
 • สมาชิกสภาเทศบาล
 • สำนักปลัด ฝ่ายปกครอง
 • สำนักปลัด ฝ่ายอำนวยการ
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา
 • กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • สำนักทะเบียนท้องถิ่น
 • แผนการพัฒนาสามปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • คำสั่งเทศบาล
 • เทศบัญญัติ
กำลังออนไลน์63คน
ผู้ชมวันนี้138คน
ผู้ชมเมื่อวาน81คน
ผู้ชมเดือนนี้2189คน
ผู้ชมเดือนก่อน5961คน
ผู้ชมทั้งสิ้น28794คน
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายนิมิตร ณัฐวรพงศ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางวยุเรศ บุญญาชัย
นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น
นางสาวสายชล สุขนิรันดร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายตรีภพ ฐาปนพัฒนกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นายชุมพร บูชาบุญ
พนักงานขับรถยนต์
นายนิตย์ สังวาลปล้อง
พนักงานขับรถยนต์
นายประสิทธิ์ ศรีทองหลาง
พนักงานขับรถยนต์
นายไชยา รุ่งเรือง
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายสมศักดิ์ สนัยยัง
พนักงานจัดเก็บขยะ
นายชงค์ ประดับบุญ
พนักงานจัดเก็บขยะ